Splošni pogoji in pravila - Qlandia

Splošni pogoji in pravila

Splošni pogoji uporabe

Vaša priljubljena dežela nakupov in zabave se je zapisala med zvezde in postala del skupine Supernova.

Stran www.qlandia.si je v lasti podjetja Supernova Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.
Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, uporabo strani odsvetujemo. Splošni pogoji so veljavni na vseh podstraneh spletne strani.

Spreminjanje pogojev uporabe

Qlandia marketing d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh.

Delovanje spletne strani

Qlandia marketing d.o.o. se obvezuje, da je delovanje spletne strani v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Dostop do spletne strani je praviloma omogočen 24 ur na dan, vsak dan v tednu.  Uporabnik spletne strani je lahko vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran www.qlandia.si.

Omejitev odgovornosti

Zaradi razlogov tehnične ali druge narave si družba Qlandia marketing d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne strani ali drugače omeji oziroma ustavi delovanje spletne strani.

Niti Qlandia marketing d.o.o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nemožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsebina spletne strani

Qlandia marketing d.o.o  si bo z vzdrževanjem vsebin spletnih strani prizadevala za pravilnost in ažurnost podatkov objavljenih na spletnih straneh, vendar ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost in ažurnost. Vsi uporabniki uporabljajo vso vsebino objavljeno na teh spletnih straneh na lastno odgovornost. Qlandia marketing d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Qlandia marketing d.o.o  ne preverja vsebine spletnih strani, ki so povezane s to spletno stranjo in zato ni odgovorna za vsebino katerekoli druge strani, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo.

Dolžnosti uporabnika

Uporabnik je pri uporabi spletne strani www.qlandia.si dolžan predvsem:

 • spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo uporabo te spletne strani,
 • uporabljati spletno stran na način, ki ne povzroča škode ali kakršnih koli drugih nevšečnosti (preobremenitve, preprečitve dostopa, prenašanja virusov idr.) tako na spletni strani, programski ter strojni opremi, družbi Qlandia marketing d.o.o. kot tudi ostalim uporabnikom spletne strani in tretjim osebam,
 • se vzdržati ravnanj, ki spodbujajo rasno, politično in versko nestrpnost, diskriminirajo na podlagi narodnostne pripadnosti ali spolne usmerjenosti,
 • se ne posluževati sovražnega govora, uporabe groženj, poniževalnega, opolzkega načina izražanja,
 • spletno stran uporabljati v lastne namene, pri tem je prepovedano kakršnokoli razmnoževanje, spreminjanje, prenašanje, prodajanje, oddajanje vsebin na katerih imajo pravice tretje osebe ali kakršnokoli drugačno kršenje pravic drugih oseb,
 • spoštovati varstvo osebnih podatkov drugih uporabnikov.

Qlandia d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja zgornjih določb ali kakršnih koli drugih kršitev uporabi vsa zakonita sredstva, ki so ji na voljo za čimprejšnjo odstranitev nastalih posledic. Ob tem uporabnika opozarja, da lahko v primeru utemeljenega suma zlorabe oziroma možnosti zlorabe uporabniku omeji ali popolnoma onemogoči dostop do spletne strani, zavrne dodelitev uporabniškega imena in/ali zahteva povrnitev nastale škode ter stroškov.

Qlandia marketing d.o.o. uporabniku na spletni strani omogoča podajanje komentarjev, mnenj, nalaganje fotografij in video vsebin. Za te aktivnosti je potrebna predhodna registracija s facebook ali google računom.

Uporabniške vsebine

Qlandia marketing d.o.o. uporabniku na spletni strani omogoča podajanje komentarjev, mnenj, nalaganje fotografij in video vsebin. Za te aktivnosti je potrebna predhodna registracija s facebook ali google računom.

Za uporabo določenih delov spletne strani (komentiranje) se zahteva registracija s Facebook računom, pri čemer se prenesejo v bazo podatki, kot so uporabljeni na spletni strani Facebooka pod njihovimi pogoji uporabe.

Qlandia marketing d.o.o. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnala v skladu z veljavno zakonodajo.

Družba Qlandia marketing d.o.o. ni odgovorna za uporabniške vsebine na spletni strani. Za njih v celoti pravno odgovarja uporabnik, tako nasproti družbi Qlandia marketing d.o.o. kot tudi nasproti tretjim osebam. Ob tem si družba Qlandia marketing d.o.o. pridržuje pravico brisanja, premikanja ali urejanja uporabniških vsebin, ki so kakorkoli nesprejemljive za objavo.

Varovanje osebnih podatkov

Qlandia d.o.o., se zavezuje varovati podatke pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki nam jih posredujete. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Avtorske pravice

Qlandia marketing d.o.o. je na podlagi določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsemi na spletnih straneh objavljenimi vsebinami v najširšem pomenu (besedila, slike, fotografije, skice, načrti, avdio-video posnetki). Brez pisnega dovoljenja Qlandie marketing d.o.o., je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, ponovno objavljanje ali drugačno razširjanje vsebin v komercialne namene. Vsebine objavljene na spletnih straneh se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah ali drugih pravicah. Za blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh ima Qladndia marketing d.o.o. pravico do njihove uporabe.

Obvestila o objavi slik so pri slikanju izdana ustno. V primeru, da ne želite objave slike, pošljite dopis na elektronski naslov info@qlandia.si.

Uporabnik se s posredovanjem vsebin na spletno stran zavezuje, da ima na teh vsebinah avtorskopravna upravičenja in da ne obstaja tretja oseba, ki bi lahko uveljavljala kakršnekoli pravice iz tega naslova.

S posredovanjem lastnih vsebin uporabnik spletne strani na družbo Qlandia brezplačno, neomejeno in izključno  prenaša materialna avtorskopravna upravičenja, vse za namene delovanja spletne strani.

Uporabnik tako glede na predhodno navedeno med drugim na družbo Qlandia marketing d.o.o. prenaša naslednje avtorske pravice:

 • pravico reproduciranja,
 • pravico javnega prikazovanja in predvajanja,
 • pravico do neomejenega javnega prenašanja vsebin in vsakega drugega podobnega izkoriščanja z vso sedanjo in prihodnjo predvajalno tehniko ter pravica dajanja na voljo javnosti,
 • pravico do predelave vsebin v kakšno koli drugo obliko,
 • pravico do izdelave kopij,
 • ter vse ostale za namen delovanja spletne strani potrebne materialne avtorske pravice.
DARILNA KARTICA SUPERNOVA
Super darilo za izpolnitev najlepših želja.
DARILNA KARTICA SUPERNOVAQL novičke

Le skrbno izbrane in prečesane e-novice po vašem okusu. Vas zanimajo nagradne igre, dogodki, zanimivo in poučno branje ali morda kar vse? Izberite s čim vam lahko enkrat mesečno polepšamo dan.

Sporočite nam

Vas je v Qlandii kaj povsem navdušilo, presenetilo ali morda spravilo v slabo voljo? Tu smo za vaše zadovoljstvo in dobro počutje, zato nam vse pohvale, mnenja ali morebitne pritožbe sporočite s klikom na spodnji gumb.

DARILNA KARTICA SUPERNOVA
Super darilo za izpolnitev najlepših želja.
DARILNA KARTICA SUPERNOVA